Stainless Euro Escutcheon 50mm dia

Stainless Euro Escutcheon 50mm dia

*
*
*